16 SEPTEMBER 2013: MIN STORA MIDDAG I NÄRVARO AV H.K.H PRINSESSAN MADELEINE PÅ JUNIBACKEN

Name: Yessica Thor
Birthday: March 19, 1989
Hometown: Stockholm
Interests: Photo, travel, shopping.
Status: Single
Dreamjob:
E-mail: yessica@flashgroup.se